Huollon käyttöehdot

Huoltopalvelumme koostuu huoltokäynnin valmistelusta (esim. huoltokäynnin ajankohdan sopimisesta), itse huoltotapahtumasta, sekä huoltopalvelun jälkikäsittelystä (esim. huoltopalvelua koskevasta tyytyväisyyskyselystä). Huoltopalvelun valmistelua ja jälkikäsittelyä varten me ja / tai paikallinen huoltokumppanimme voivat ottaa yhteyttä palvelun tilanneeseen kuluttajaan (=asiakkaaseen) joko postitse, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse. Huoltopalvelun yhteydessä saatuja asiakkaan henkilötietoja käsitellään Suomen tietosuojalakia noudattaen. Jälkikäsittely on osa huoltopalvelua jonka tarkoituksena on varmistaa että huoltopalvelu täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset, sekä mahdollistaa tarpeelliseksi katsomamme jatkotoimenpiteet perustuen asiakkaan antamiin tietoihin.