Ovien turvalukituksen purkaminen ja kokoaminen (2)

Päivitetty viimeksi 23.2.2021 6.47

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Ole aina varovainen siirtäessäsi laitteita, sillä raskaiden laitteiden siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.

Huomaa, että itsekorjauksella tai ei-ammattimaisella korjauksella voi olla turvallisuusvaikutuksia, jos sitä ei tehdä oikein


OVEN TURVALLISUUSLAITE (SISÄLTYVÄLaipalla)

Poista muovirengas, jolla paljetiiviste kiinnitetään kaappiin.

Vapauta paljetiiviste kaapista.

Irrota kaksi ruuvia, joilla oven turvalukitus on kiinnitetty etupaneeliin.

Ota laite ja siirrä sitä vasemmalle.

Käännä sitä kohti sisäpuolta (laipan oikea puoli).

Vedä se ulos oikealle ja poista se.


Vedä johtosuoja pois oven turvalaitteesta.

Irrota liitin

Jos haluat koota oven turvalaitteen, toista samat toimet päinvastoin.

Ennen kuin kiristät ruuvit oven turvalaitteen kiinnittämiseksi etupaneeliin, varmista, että laippa on sijoitettu oikein ulkopuolelle nuolien osoittamalla tavalla.

Kiristä ruuvit 2,5 Nm momenttiin.